Concurs disseny cartell oficial - Club Natació Olot

Travessia Tossols-Basil

Concurs disseny cartell oficial

 

>>TANCAT EL CONCURS 67a EDICIÓ TRAVESSIA TOSSOLS-BASIL<<
26 de juny de 2022

CONCURS OBERT A CREATIUS: PINTORS, DISSENYADORS, IL·LUSTRADORS I ARTISTES EN GENERAL QUE HI VULGUIN PARTICIPAR.

El Club Natació Olot organitza anualment el concurs per escollir l’obra que representarà la imatge de la mítica Travessia Tossols-Basil, una de les jornades esportives amb més anys i tradició de la Garrotxa.

 

Disseny guanyador de la 1a edició del concurs, presentat per Jordina Juncosa

Disseny guanyador de la 2a edició del concurs, presentat per Roser Matas Disseny guanyador de la 3a edició del concurs, presentat per Elisabet Vallmajó
Acte de lliurament del premi 1a edició Acte de lliurament del premi 2a edició Acte de lliurament del premi 3a edició

 
Disseny guanyador de la 4a edició del concurs, presentat per Lídia del Cid Disseny guanyador de la 5a edició del concurs, presentat per Lídia del Cid  
 
Acte de lliurament del premi 4a edició Acte de lliurament del premi 5a edició  

 

 

>>TANCAT EL CONCURS 67a EDICIÓ TRAVESSIA TOSSOLS-BASIL<<
26 de juny de 2022

Les bases del concurs són les següents:

1. OBJECTE:

Aquestes bases tenen per objecte regir en la convocatòria d’un concurs obert a totes les persones que hi vulguin participar amb la finalitat d’obtenir la imatge del cartell oficial per a la Travessia Tossols-Basil 2022.

2. TÈCNICA I DIMENSIONS:

 • Les mides de l’obra han de ser 387 x 297 mm en format vertical
 • El disseny s'haurà de poder reproduir mitjançant d'1 a 4 colors plans

L'arxiu original no haurà de ser enviat al concurs, únicament s'enviarà una imatge JPG o fotografia a qualitat suficient per ser valorat pel jurat (màxim 2 MB). Posteriorment, en cas de resultar guanyador, es requerirà l'arxiu o obra original per a la seva reproducció.

3. TEMÀTICA:

La temàtica és lliure i oberta. Haurà d’inspirar-se en qualsevol aspecte relacionat amb la Travessia Tossol-Basil.

4. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I TERMINI:

5. PREMI:

 • Al guanyador/a li correspondrà un premi per import de 200 € i un diploma acreditatiu.

L’obra guanyadora serà propietat del Club Natació Olot, i l’autor cedeix en exclusiva i irrevocablement el dret a reproduir-la, publicar-la o divulgar-la, totalment o parcialment, en qualsevol modalitat, mides o suport, així com la seva utilització per a publicitat, el Club Natació Olot podrà fer les modificacions necessàries per reproduir-la en els suports, les tècniques i les mides que sigui necessari.

 • La propietat intel·lectual de l’autor quedarà garantida i recolzada en tot moment, segons el que estableix la legislació actual de la Propietat intel·lectual.
 • El nom del guanyador serà divulgat als mitjans de comunicació, xarxes socials i a la web del Club, entre d’altres.
   

6. JURAT:

El jurat es reunirà per triar la millor proposta i  estarà integrat pels següents membres del Club Natació Olot:

 • Presidenta, vicepresidents, gerent, responsable de comunicació i director tècnic de la secció de natació.

El jurat pot declarar desert el premi si, segons el seu criteri, no s'ha presentat a concurs cap obra que compleixi els requisits de qualitat mínims, cas en el qual el Club Natació Olot encarregarà el disseny a un professional de manera directa.

7. VALORACIÓ I VEREDICTE:

Per tal de decidir el Concurs, el jurat tindrà en compte els següents criteris:

 • Qualitat artística, expressivitat i originalitat del disseny
 • Expressivitat i potencial comunicatiu com a reclam i imatge de la travessia Tossols-Basil.
 • Idoneïtat de la imatge per aplicar-la al pòster.
   

El veredicte del jurat serà inapel·lable i implicarà la contractació del servei al guanyador del concurs. El resultat es publicarà al web www.cnolot.cat.

8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES:

La participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació d'aquestes bases. Els concursants es responsabilitzen totalment de la inexistència de drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d'imatge.

     

 

Actualitzat el 23 de maig de 2022