Junta Directiva - Club Natació Olot

Òrgans de Govern

Junta Directiva

La Junta Directiva és el màxim òrgan decisori del Club i el que, d'acord amb els estatuts i el reglament intern, pren les decisions bàsiques pel bé del seu funcionament. Ha d'estar formada per un nombre no inferior a 5 persones ni superior a 21 i es reuneix un cop al mes (normalment el primer dimecres). El gerent assisteix a les juntes directives. 

  • Els actuals membres de la Junta Directiva són:
   

Gemma Soy Juanola
Presidenta del Club Natació Olot

Joan Domènech Colomer
Vicepresident 1r esportiu

  

Inmaculada Cano Sánchez
Vicepresidenta 2a econòmica,
tresorera i vocal de pàdel
 

Coral Serrat Costa
Secretària

Albert Arrebola Trias
Vocal de la secció de natació

Josep M. Roura Codony
Vocal de la secció d'atletisme

Xavier Prat Obrador
Vocal de la secció de tennis

Xavier Serrat Juanola
Vocal de la secció de tennis

Marc Mallarach Guinart
Vocal de la secció de triatló

Joan Danés Gifre
Vocal de fitness i activitats dirigides

 

 
 
Joan Martín Jutglar
Vocal de manteniment
 

Xevi Collell Colomer
Vocal de les obres de la 2a fase
de reforma i ampliació de les instal·lacions

 

  • Gerència del Club Natació Olot:

David Serra Vallès
Gerent

 

Actualitzat el 18 de gener de 2022