Junta Directiva - Club Natació Olot

Òrgans de Govern

Junta Directiva

La Junta Directiva és el màxim òrgan decisori del Club i el que, d'acord amb els estatuts i el reglament intern, pren les decisions bàsiques pel bé del seu funcionament. Ha d'estar formada per un nombre no inferior a 5 persones ni superior a 21 i es reuneix un cop al mes (normalment el primer dimecres). El gerent assisteix a les juntes directives. 

  • Els actuals membres de la Junta Directiva són:
     

Gemma Soy Juanola
Presidenta del Club Natació Olot

Joan Domènech Colomer
Vicepresident 1r esportiu

  

Inmaculada Cano Sánchez
Vicepresidenta 2a econòmica, tresorera i vocal de pàdel
 

Joan Martín Jutglar
Vicepresident 3r i vocal de manteniment

Coral Serrat Costa
Secretària

Albert Arrebola Trias
Vocal de la secció de natació

   Anna M. Ruiz Morales
Vocal de la secció de natació
 

Josep M. Roura Codony
Vocal de la secció d'atletisme

Xavier Prat Obrador
Vocal de la secció de tennis

Marc Mallarach Guinart
Vocal de la secció de triatló

Joan Danés Gifre
Vocal d'activitats dirigides i fitness

 

  • Gerència del Club Natació Olot:

David Serra Vallès
Gerent

 

Actualitzat el 5 de maig de 2022