Història destacada - Club Natació Olot

Història

Història destacada

El riu Fluvià ha estat, tradicionalment, l’eix vertebrador de la ciutat d’Olot i a mitjans del segle XX era també el nucli de reunió social en els mesos d’estiu de penyes i nedadors. El riu era una de les poques opcions de nedar que els olotins tenien al seu abast i va ser el lloc on es va gestar el que seria el nostre club.

Des de llavors, el Club Natació Olot ha aconseguit grans fites que formen part de la nostra història:

1951

 • Primeres proves de natació al riu Fluvià.

1953 

 • Primera Travessa Tossols-Basil al riu Fluvià.

1954

 • Constitució del Club Cafè Europa d’Olot amb l’objectiu de fomentar la natació i l’esport en general.
 • Josep Maria Agustí és el primer president de la comissió gestora.
 • Inauguració del gimnàs a la Societat Indústria i Comerç.

1955

 • Es constitueix la primera Junta directiva amb el Doctor Agustí com a primer president honorari i Ferran Romero i Fernández com a segon president executiu del Club.
 • El Club s’afilia a la Federació Catalana de Natació.
 • S’organitza la Primera Cursa Pedestre.
 • S’habilita una piscina natural a la zona de Can Basil del riu Fluvià.
 • Lluís Palizie és el soci número 1 del  CN Olot.

1956 

 • Josep Manel·la és elegit tercer president del Club.
 • El Club arriba als primers 300 socis.

1957

 • Es presenta el primer projecte per a la construcció d’una piscina.
 • Es decideix que Montserrat Tresserras i Dou sigui la primera sòcia d’honor del CN Olot.

1958 

 • Frederic Trullàs és elegit quart president de l’entitat.

1960 

 • S’organitzen els primers cursos de natació, a càrrec de monitors del Club, a la piscina de l’Escola Pia.
 • Rafael Plana és elegit cinquè presidennt del Club.

1961 

 • Es compren els terrenys a la zona de les Tries.
 • S’inicien les obres de construcció de la primera piscina del Club amb l’ajut de la Delegación Nacional de Deportes.
 • Es porten a terme les reparacions necessàries a la piscina natural de Can Basil per mantenir-ne l’ús.

1962

 • El 29 de juliol s’inaugura la piscina.
 • Joan Antoni Samaranch, president del Comitè Olímpic Internacional, rep la primera insígnia d’or del Club Natació Olot i és considerat soci d’honor.
 • Es formalitzen els carnets de socis fundadors i dels titulars.

1963 

 • El Club es desvincula definitivament de la Societat d’Indústria i Comerç; l’Assemblea General de Socis es  fa a l’Ajuntament.
 • Una riuada a finals d’estiu causa desperfectes greus a les instal·lacions, i s’han d’aturar totes les activitats programades.

1964

 • Es trasllada la seu social al Cafè Sport.

1965

 • S’inicien les obres de la primera piscina coberta.
 • Es guanya la Medalla del Mèrit Esportiu de l’any atorgada per la Federació Catalana de Natació com a reconeixement per la seva tasca a favor de la natació.

1966

 • Antoni Rovira és elegit sisè president del Club.
 • S’aconsegueix posar en funcionament un servei d’autobusos fix per arribar a les instal·lacions des del centre de la ciutat.
 • L’Ajuntament confirma l’actuació municipal destinada a millorar el carrer d’accés a la piscina.
 • S’inaugura  la piscina coberta amb totes les autoritats presents.

1967

 • El complex esportiu de Les Tries passa a ser finalment el domicili social del Club.
 • Es crea la Junta consultiva i el Consell Assessor.
 • Es compren nous terrenys per ampliar les instal·lacions.
 • S’inicien les obres per a uns nous vestidors.
 • Es concedeix el mèrit de soci d’honor a Pere Badosa i Isern.

1968

 • Es presenta el projecte per a un complex poliesportiu en el qual s’inclouen pistes de tenis, un frontó i una pista poliesportiva, entre altres equipaments.
 • Ferran Castañer és elegit com a setè president del Club.

1969

 • El Cub arriba al miler de socis.
 • Es dona la insígnia d’or a Pere Badosa com a reconeixement a la cessió dels terrenys adquirits pel Club Natació Olot.

1970

 • S’escull Joan Tresserras com a vuitè president en substitució de Ferran Castañer, que morí en accident de trànsit, al qual es concedeix la insígnia d’or a títol pòstum.
 • La inauguració del gimnàs al pis superior als vestidors és un èxit.

1975

 • Es fa una enquesta a la massa social per establir prioritats per a futures actuacions a les instal·lacions.
 • Les propostes que es demanen són, entre d’altres, la construcció d’una piscina familiar, la construcció d’una piscina de competició, ampliar el frontó i la millora dels vestidors.

1976

 • Es construeix una piscina familiar de 25 metres.
 • Jordi Mallarach és elegit novè president.

1980 

 • D’acord amb les prioritats establertes, s’arranja el camp de futbol, es completa la pista poliesportiva amb equipaments per jugar a bàsquet i es millora el frontó.
 • S’inaugura la primera pista de tenis.

1982 

 • L’Assemblea General de socis aprova la compra de nous terrenys.

1983

 • Gràcies als nous terrenys adquirits, es pot aprovar el projecte de la piscina de competició i aquest mateix any es comencen les obres.

1984

 • L’1 de desembre s’inaugura la piscina de competició climatitzada.

1986

 • Anton Obrador és elegit desè president del Club.
 • Es professionalitza l’administració de l'entitat.
 • La Federació Catalana de Natació concedeix al nostre Club l’Escola de Tecnificació de Natació de les comarques gironines sota la direcció de Joan Carles Nuñez.
 • El Club incorpora noves seccions, que ja existien com a tals, però no ho feien de forma oficial: l’atletisme i el tennis.

1988

 • S’estrena la cinquena pista de tenis.
 • Es dona un nou impuls al waterpolo amb la creació d’equips de categories i representants independents dins la Junta directiva.

1989

 • Es publica el primer exemplar de la revista del Club, un projecte que funcionarà fins a l'any 2000.

1990

 • S’habilita un espai per construir-hi una sauna.
 • Apareix una nova secció: el Triatló.

1992

 • La Federació Catalana de Tennis concedeix que el CN Olot sigui la seu d’una Escola de Tecnificació sota la direcció d’Àngel Robredo.
 • Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya, visita l'entitat.
 • Es guanya la segona Medalla del Mèrit Esportiu de l’any, atorgada per la Federació Catalana de Natació com a reconeixement per la seva tasca a favor de l’esport.
 • Es cobreix la piscina de 25 metres familiar amb una cúpula subvencionada per Caixa de Terrassa.

1993

 • Es crea una nova secció esportiva, la natació adaptada.
 • Un grup de 500 socis, amb el suport del Rotari Club Olot-Garrotxa i l’ONCE, manifesten la seva inquietud per realitzar un seguit de millores orientades a facilitar l’accés de persones disminuïdes.
 • Joan Antoni Samaranch, president del Comitè Olímpic Internacional, visita el Club 32 anys després de la seva última estada a l'entitat olotina.

1994 

 • Aprofitant la tradicional Diada del Soci, el Club organitza un rècord Guinness. L’objectiu és superar la marca d’una escola de Washington en nombre de persones seguides nedant una al darrere de l’altre sense parar. S’assoleix el rècord amb un total de 2.681 participants.
 • Es professionalitza la gerència de l’entitat en la figura de Pilar Rigall.

1995 

 • Pere Freixa agafa el relleu d’Anton Obrador a la presidència del club, esdevenint el seu onzè president.

1998

 • Des de la Junta directiva es posa en marxa un pla d’actuació per renovar diversos espais envellits i fer unes reformes obligatòries:
 • Es reformen els vestuaris exteriors per adequar-los a la normativa sobre minusvalideses.
 • S’adapten la sala de calderes i les canonades necessàries per poder fer ús d’una nova energia menys contaminant i més econòmica, com és el gas natural.
 • Es modernitza el sistema de climatització de les piscines cobertes.
 • S’adequa tota la instal·lació elèctrica a la normativa vigent.
 • S’arranja el parquet del gimnàs, el de les oficines, el del bar i el de la sala de juntes.

1999

 •  Es posa en funcionament la nova pàgina web del Club, amb la voluntat d'aprofitar l'auge d'Internet i les noves tecnologies.

2000

 • Josep Ayats es converteix en el nou gerent de l'entitat.
 • S’aprova el Reglament Intern del Club Natació Olot, un instrument bàsic per desenvolupar i reglamentar diversos aspectes del tot necessaris.

2001

 •  El Consell de Ministres del Govern estatal, a proposta del Consejo Superior de Deportes, concedeix al Club la consideració d'Entitat d'Utilitat Pública.

2002

 • Es crea una àrea d’Atenció al soci amb un vocal a la Junta directiva per canalitzar correctament les peticions, les queixes i els suggeriments dels abonats.
 • Es renoven a fons els vestidors de la piscina de competició substituint els armariets, reparant el terra i fent una neteja integral.
 • Paral·lelament, es reforma el teulat de la piscina de competició.
 • Amb motiu de la celebració dels 50 anys d’existència del Club i de la 50a Travessia Tossols-Basil, es crea una comissió per preparar i elaborar propostes per celebrar aquesta important fita.

2003

 • Es renova i s’amplia la maquinària del gimnàs, alhora que s’aplica una quota addicional que comporta un cert malestar al principi. Amb el temps, però, es demostra que ha estat un encert per regular l’entrada a un espai limitat.
 • S’aconsegueix editar una publicació que recull el més destacat de la prova del Tossols-Basil al llarg del mig segle transcorregut des de la primera edició. A més, s’inaugura un monòlit de pedra volcànica en record d’aquests primers cinquanta anys.

2004

 • El periodista Joan Armengol dissenya el logotip commemoratiu del 50è aniversari del Club Natació Olot.
 • Es porten a terme tot un seguit d’actes socials al llarg de l’any:
 • Una exposició als claustres de l’Hospici.
 • L’edició del llibre del cinquantenari, redactat per Josep Murlà i editat pel Club Natació Olot.
 • Un reconeixement a Pere Badosa en la diada del Club amb la col·locació d’una placa de record.
 • La col·locació d’una escultura de Rosa Serra dins el recinte, en la qual es deixa constància dels presidents d’aquests primers cinquanta anys.

2005

 • Gaspar Senis agafa el relleu a la presidència del Club, com a dotzè president.

2006

 • Es reforma la superfície de 4 de les 5 pistes de tennis i es construeix, en un dels costats, unes graderies pensades per acollir el públic en competicions oficials.

2008

 • La Junta directiva comença a treballar amb el que ha de ser el projecte de reforma integral de les instal·lacions per ser debatut entre els socis titulars.

2009

 • S’aconsegueix el topall màxim de la massa social, amb més de 10.000 socis.

2017 

 • Gemma Soy és elegida tretzena presidenta del Club.

2018

 • David Serra s'incorpora com a nou gerent de l'entitat.

2019

 • S’inaugura als socis la nova piscina exterior i la nova sala d'aigües amb la piscina principal, el vas complementari i la piscina d'ensenyament.

2020

 • S'inaugura als socis i usuaris el nou gimnàs amb les 2 sales d'activitats dirigides.
 • El Club Natació Olot inaugura la primera fase de remodelació i ampliació del Club, amb què es vol modernitzar les instal·lacions més antigues de l'entitat. El secretari general del Consell Català de l’Esport i l’Activitat Física, el Sr. Gerard Figueras, el diputat d’esports de la Diputació de Girona, Jordi Masquef i el president de la Federació Catalana de Natació, Enric Bertrán, van acompanyar a la presidenta del Club, Gemma Soy, i a l’alcalde d’Olot, Josep Berga durant la inauguració de les instal·lacions.
 • La pandèmia de la COVID-19 arriba durant el mes de març, afectant a tots els agents socials, econòmics i esportius de la societat catalana i de la resta del món. Per primera vegada a la seva història el Club Natació Olot i milers d'entitats esportives han de tancar les seves instal·lacions i espais durant quasi tres mesos per ajudar a la contenció de la pandèmia. La força de voluntat dels socis i tothom relacionat amb el Club fa que es torni a reobrir l'entitat durant la primavera-estiu del mateix any.

2021

 • El Club continua afrontant les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 amb diverses afectacions d'aforament, usos dels espais i restriccions de les activitats. Tot i això, de mica en mica es van anant fent passos de gegant per aconseguir retornar a la normalitat, gràcies a la responsabilitat de tothom.
 • S'aprova l'inici del procés de la 2a fase de reforma i ampliació del Club.
 • Al llarg de l'any, es realitza el procés de selecció d'un equip d'arquitectes i enginyers, que hauran de planificar i dissenyar les futures noves instal·lacions de l'entitat.

2022

 • Gemma Soy és reelegida com a presidenta.

2023

 • Comencen les obres de la 2a fase de reforma i ampliació del Club.
 • Albert Campmany s'incorpora com a nou gerent de l'entitat.

2024

 • El gener l'Ajuntament d'Olot comença l'adequació i remodelació de l'avinguda de Pere Badosa.
 • El Club celebra el seu 70 aniversari, i es dissenya un nou logotip commemoratiu per aquesta fita.

 

Més informació:

Oficines del Club

Avinguda de Pere Badosa, s/n 17800, Olot (Girona)
Atenció al públic: Horari d'obertura vigent de les instal·lacions
Gestions administratives: dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h i 16.00 a 20.00 h
E-mail: 
secretaria@cnolot.cat Telèfon: 972 26 20 28

Actualitzat el 24 de novembre de 2021