Bonificació de les quotes socials del mes de juny - Club Natació Olot

Últimes Notícies

Bonificació de les quotes socials del mes de juny

Benvolguts socis,

 

En els comunicats que hem anat emetent durant aquest període excepcional,  la Junta del Club  va fer explícit el seu compromís de compensar econòmicament el soci retornant-li una part de la quota mensual, quan fos possible. Això,  un cop recuperéssim la normalitat  o una certa normalitat, i reconeixent  l’impacte econòmic  que aquest període d’inactivitat  hauria tingut per al Club.

De forma gradual anem recuperant els serveis que oferim i, a partir del dilluns 15 de juny, haurem assolit ja una certa normalitat. Per altra banda, com que la informació econòmica ja és  clara des de finals de maig i força previsible pel que fa a  l’estiu,  hem pogut determinar  l’impacte econòmic que ha suposat  tot plegat i  podem començar a bonificar el 50%  de la quota del mes de juny.

De manera que  les quotes resultants seran de 9,65 € per als socis titulars i 9,15 € per als associats, just la meitat  de la quota normal.

Amb la voluntat de ser transparents i  compartir amb vosaltres la informació del nostre Club, us expliquem els conceptes que ens permeten fer aquest abonament.

La situació ens ha comportat dos efectes econòmics en sentit contrari:

 

D’una banda, una disminució important d’ingressos:    230.510 € 

  • Per l’aturada de l’activitat de les seccions esportives, de les activitats dirigides i cursets no fets, dels abonaments a la sala de fitness i del lloguer de les instal·lacions a tercers, com a l’ara a l’Ajuntament per als cursets de les escoles i la gent gran.

 

  • I també per no haver pogut aplicar durant el segon trimestre l’augment de les quotes socials que s’havien d’aprovar en l’assemblea del mes d’abril.

 

 De l’altra,  una disminució de despeses :  297.335,37 €

  • Per l’aturada de l’activitat de les seccions esportives, de l’estalvi de les empreses externes de socorrisme i de neteja, i de l’estalvi d’electricitat i gas per tenir funcionant la maquinària a mínims.

 

  • De personal fix pel fet d’haver–nos acollit a l’ERTO de manera temporal i canviant, segons les necessitats de cada moment, i de personal eventual per disminució de l’activitat d’estiu.

 

  • Però també hem tingut despeses extraordinàries per tal de  complir les mesures  de prevenció,  de  seguretat i d’higiene davant la Covid19.

El resultat és un diferencial d’estalvi de 66.825,37 €, import que s’ajusta a la disminució del 50%  de les quotes del mes de juny, que suposa un import total de 65.648,30 €.

Amb la voluntat d’haver atès el compromís que vàrem adoptar el mes de març, restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment, alhora que agraïm la vostra comprensió i actitud durant aquest període, que desitgem no haver de reviure per al bé de tots plegats.

 

 

La Junta Directiva

12 de juny de 2020