Últimes Notícies

Convocatòria Assemblea General Ordinària 2018

Convoquem els socis del Club a l'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc el divendres 27 d'abril de 2018, al Restaurant Càmping Les Tries, situat a l'avinguda de Pere Badosa d'Olot.  L'assemblea s'ha fixat a 2/4 de 8 de la tarda en primera convocatòria i a les 8 en segona. 
L'ordre del dia serà el següent:
ORDRE DEL DIA
 
1 - Benvinguda de la presidenta.
2 - Lectura i aprovació de l'acta anterior.
3 - Memòria esportiva de l'any 2017.
4 - Informació de la secció de manteniment i instal·lacions.
5 - Liquidació del pressupost, balanç i compte d'explotació de l'any 2017.
6 - Pressupost per a l'exercici 2018 i modificació de les quotes socials.
7 - Proposicions i propostes que formulin per escrit els socis o els components de la Junta Directiva, les quals hauran d'ésser presentades com a mínim cinc dies abans de la celebració de l'assemblea, i amb el suport d'un nombre de signatures no inferior al 3% dels socis amb dret a vot o de la desena part dels membres de la Junta Directiva.
8 - Propostes del Consell Assessor.
9 - Torn obert de preguntes.
 
 
La presidenta
Gemma Soy i Juanola
La secretària
Coral Serrat i Costa
   
   
ATESA LA IMPORTÀNCIA DE L’ASSEMBLEA I ELS TEMES DE L'ORDRE DEL DIA, 
US DEMANEM LA VOSTRA ASSISTÈNCIA.
 
 
Ja podeu consultar la documentació entrant a la zona de notícies privades per a socis:
<< Accés Usuaris >> 
(botó situat a la part superior dreta del vostre navegador)
 
 
Hi podeu assistir tots els socis titulars i adherits del Club Natació Olot amb dret a vot*. 
Caldrà que us identifiqueu amb el DNI original a l'entrada del local.
 
 
Seran requisits dels socis per poder participar amb veu i vot a les assemblees: ésser major d'edat (18 anys), tenir plena capacitat d'obrar i pertànyer al Club amb un any d'antelació, com a mínim, a la data de celebració de l'assemblea. Els socis que no compleixin algun d'aquests requisits només tindran veu, però no pas vot, a les assemblees. La participació d'un soci a l'assemblea és personal i en cap cas podrà delegar-se (article 23è dels estatuts del CN Olot).
 
 

Si us voleu descarregar o imprimir la convocatòria i l'ordre del dia, feu clic aquí