Els presidents - Club Natació Olot

Persones destacades

Els presidents


 

Període President

1954 (Gestora)

Josep Mª Agustí Masó

1955 - 1956

Ferran Romero Fernández

1956 - 1957

Josep Manel·la Palou

1958 - 1960

Frederic Trullàs Vila

1960 - 1966

Rafel Plana Torras

1966 - 1967

Anton Rovira Vilar

1968 - 1970

Ferran Castañer Farré

1970 - 1976

Joan Tresserras Dou

1976 - 1986

Jordi Mallarach Barberí

1986 - 1995

Anton Obrador Legares

1995 - 2005

Pere Freixa Homs

2005 - 2017

Gaspar Senis Teixidor

2017 - Actualitat

Gemma Soy Juanola

 

Actualitzat el 24 de novembre de 2021