Procés participatiu del projecte de reforma - Club Natació Olot

1a fase de reforma i ampliació

Procés participatiu del projecte de reforma

Ara fa uns mesos, i complint allò a què ens vàrem comprometre davant dels socis, es va iniciar el procés participatiu per a la reforma i ampliació de la part més antiga del Club. Després de diverses reunions amb el grup impulsor, a principis de juliol es varen presentar els resultats de l’enquesta enviada als socis. Amb aquesta nota, us volem informar de l’estat actual del procés així com donar a conèixer els ajustos que s’hi han hagut d'aplicar per diversos requeriments provinents bàsicament  de la Secretaria General de l’Esport pel que fa a la subvenció atorgada.

Com bé sabeu, una part important del finançament d’aquest projecte d’obres, prové d’una subvenció a fons perdut de 500.000 euros, concedida per la Secretaria General de l’Esport al nostre Club l’any 2010. Mentre estàvem treballant amb el grup impulsor en la definició de l’enquesta, la Secretaria va comunicar al Club la seva voluntat de donar de baixa totes les subvencions atorgades el 2010 que finançaven projectes d’obres que encara no estaven començades. Aquesta era la situació de la subvenció del nostre Club, i per tant era una candidata a donar-se de baixa. Atesa la importància i la urgència, el Club Natació Olot va iniciar una tanda de reunions i intenses converses amb els responsables de la Secretaria  per intentar conservar aquesta quantitat tan important per al nostre projecte.

Cal dir que els responsables de la Secretaria ens han tingut sempre la màxima confiança i han expressat i demostrat el seu màxim interès a poder-nos mantenir la subvenció, bàsicament per la trajectòria històrica del Club i per la seva solvència financera. Ha estat així que la Secretaria després d’aquestes converses i negociacions, ha decidit de concedir-nos una darrera pròrroga amb les següents condicions:

 • Es comprometen a mantenir la subvenció tot i la desvinculació del projecte total amb la condició, però que es construeixi aquella part per a la qual es va atorgar, i que és la construcció d’una piscina coberta reglamentària segons el projecte presentat pel Club Natació Olot el 2012 i aprovat per la Secretaria.
   
 • Ens demanen que abans del 31/12/17 hàgim iniciat el procés d'adjudicació de la nova sala d'aigües, utilitzant els procediments establerts per la normativa de contractació pública.  
 • Ens atorguen un termini de construcció de dos anys. Fins al 31 de desembre de 2019.
 • Ens demanen que el procediment d'adjudicació del projecte i de la construcció de l’obra es dugui a terme utilitzant els paràmetres establerts dins la llei de contractació pública, la qual cosa  garanteix un procediment obert i la màxima transparència.

 

Un cop rebuda per escrit aquesta resolució, el Club Natació Olot va iniciar immediatament un seguit de gestions per aconseguir adaptar el màxim possible el procés participatiu en el qual el club es trobava immers, al nou calendari establert per l'administració de la Generalitat per aconseguir mantenir aquesta important subvenció.

Estudiada la nova situació i les noves condicions, es va veure clarament que la proposta més viable passava per:

 • Dividir el projecte d'obres en dues fases.
 • Iniciar el procés d’adjudicació de la primera fase d’una forma totalment oberta i transparent, en la qual es puguin presentar els equips tècnics i els constructors que ho desitgin.
 • Incloure en aquesta primera fase el nombre més gran de demandes fetes pels socis i recollides en l'enquesta del procés participatiu (zona d'aigües motiu de la subvenció i zona de gimnàs i AADD).
 • Seguir amb el procés participatiu per al disseny de la 2a fase que ha d'incloure l’edifici central amb la resta de serveis i equipaments: zones socials, bar, vestidors, recepció i serveis administratius, spa i wellnes.

 

Tot i no trobar-nos davant de la situació que tots voldríem, i que hagués estat poder continuar amb el procés participatiu (amb el concurs d’idees) per a la globalitat del projecte, volem fer èmfasi en els principals avantatges de fer aquest projecte en dues fases:

 • Poder incloure des d’un inici les principals demandes fetes pels socis i recollides a l’enquesta: zona d'aigües i gimnàs.
 • Aplicar la totalitat de la subvenció de 500.000 € en aquesta 1a fase.
 • Reduir el cost de l'obra aprofitant l'estructura de l'edifici actual.
 • Complir amb la petició de prudència que ens va demanar el soci en el seu moment.
 • Mantenir la primera planta de l’edifici que permetrà, fins a la solució i disseny de l’edifici central, dotar d’unes òptimes condicions el gimnàs, i per tant satisfer la demanda de més de 750 socis usuaris d’aquest espai.
 • Fer una actuació més prudent i amb menys endeutament i, en conseqüència, rebaixar molt la quota mensual d'obres que haurà d'assumir cada soci, que en cap cas superarà els 2 € al mes.
 • Dur a terme aquesta primera fase mitjançant un concurs públic i obert, on podran participar tots els equips d'arquitectes i empreses constructores que ho desitgin, i per tant rebre el màxim nombre de propostes tècniques constructives possibles que han de millorar tant el cost final de l'obra com el seu disseny.
 • Continuar amb el procés participatiu de forma paral·lela amb el concurs d’idees i projectes per a les obres de la segona fase de l’edifici central.

 

La Junta ha cregut que el soci i el Club es mereixien  les gestions, les reunions i el treball duts a terme davant de la Secretaria General de l’Esport, i creiem que és una gran notícia poder anunciar avui mitjançant aquest document, que s’ha aconseguit salvar aquesta important quantia de 500.000 euros, la qual cosa facilitarà tirar endavant aquesta primera fase en unes condicions molt favorables.

Cal destacar que l’execució d’aquesta 1a fase aportarà als socis i al Club poder disposar de nous i millors serveis adequats a les necessitats i les demandes actuals.

Estem a la vostra disposició, per aclarir qualsevol dubte o qüestió que tingueu, així com aprofundir en qualsevol detall que creieu convenient. Alhora volem agrair a tots els membres que formen part del procés participatiu, als que formen els diferents òrgans de govern del Club i a totes les persones que han col·laborat i que encara col·laboren activament a tirar endavant aquest important projecte per al futur del club.