FAQS projecte segona fase - Club Natació Olot

Informació del projecte

FAQS projecte segona fase

La Junta del Club Natació Olot està treballant per fer realitat la tan necessària 2a fase de reforma i ampliació de les instal·lacions, tal com s’hi va comprometre. Aquesta és la continuació indispensable de la important reforma de l’entitat, iniciada amb la 1a fase, que ens permetrà gaudir de la millor manera possible de l’esport i del benestar al Club durant els pròxims cinquanta anys.

 

Per què és necessària una 2a fase?

 • Per poder oferir els serveis que els socis es mereixen i poder solucionar les mancances que actualment tenim, com ara la necessitat d’una zona de vestidors unificada i la renovació de l’edifici on actualment hi ha els serveis d’administració i el bar, que és una de les parts més antigues de les instal·lacions del Club.

 

De quines millores gaudiran els socis, en aquesta nova etapa del Club?

Amb l’execució de la 2a fase donarem per acabada la tan esperada modernització i ampliació de les instal·lacions del Club iniciada amb la 1a fase. Un cop acabin les obres podrem gaudir de nous espais i serveis:

 • Nous i amplis vestidors interconnectats amb la nova sala d’aigües i els vestidors de la piscina de competició.
 • Nous serveis d’administració i atenció al soci.
 • Nou bar de la terrassa del Club.
 • Nova sala social.
 • Nova sala d’activitats dirigides.
 • Nova sala de fisioteràpia, tractaments i massatges.
 • Altres serveis (magatzem i arxius del Club, etc.).

 

Com funcionarà la 2a fase de reforma i ampliació?

El procés de realització d’aquesta fase estarà dividit en dues parts:

 • Procés de selecció per a la contractació d'un equip d'arquitectes i enginyers per a l'execució de la 2a fase de reforma i ampliació: en què els diferents equips de professionals podran plasmar les propostes, necessitats i espais que aquesta 2a fase de reforma i ampliació requereix.
 • Concurs de les empreses constructores: en què a partir del projecte executiu guanyador, les empreses podran presentar propostes de construcció per fer realitat els nous espais del Club.

 

Quan començaran les obres?

 • Les obres d’aquesta 2a fase començaran un cop adjudicades les obres al constructor. Es preveu que sigui aproximadament a la tardor-hivern de 2021.

 

Quan podré gaudir dels nous espais?

 • Està previst que les obres acabin aproximadament cap  a finals de 2022.

 

Quin serà el cost d’aquesta obra?

 • El preu de sortida de l'adjudicació és de 2.188.600,00 € abans d'IVA, la qual cosa fa un total de 2.648.381,00 € després d'IVA.

 

Com es finançarà?

El finançament està planificat de la manera següent:

 

Recursos propis   42,40%
Romanent obres 1a fase 17,00%  
Recursos generats 2020-2022 25,40%  
Subvenció pendent cobrar   1,00%
Recursos aliens - préstec   56,60%

 

Aquestes obres suposaran una quota addicional per als socis?

 • El cost de les obres de la 2a fase de reforma i ampliació no representarà cap quota addicional per als socis.L’objectiu de la Junta, és portar el control econòmic d’aquestes obres amb el mateix rigor amb què es va treballar durant la 1a fase.

 

Quina és la zona d’actuació d’aquesta 2a fase?

 • L’edifici principal, on actualment hi ha: l’entrada al Club, els serveis d’administració, el bar de la terrassa i els vestidors d’estiu, així com part de la zona del patí entre l’edifici principal i l’edifici de competició.

    

 

Com accediré al Club un cop comenci la 2a fase?

 • Tal com es va fer durant la 1a fase, la Junta requerirà obligatòriament un pla d’accessibilitat que minimitzi tant com sigui possible les afectacions durant les obres. Es valoraran aquells projectes que minimitzin aquestes afectacions.

 

Podré practicar esport amb normalitat?

 • Durant les obres no es preveu pas que quedin afectats ni els espais ni els serveis posats en marxa durant la 1a fase. Per tant, estaran en ple funcionament: la nova sala d’aigües, el nou espai del gimnàs i sales d’activitats dirigides, així com totes les activitats que s’hi desenvolupen normalment. Tal com hem fet durant la 1a fase, el nostre compromís és mantenir el màxim nombre de la resta de serveis. Com hem dit, es valorarà aquell projecte que afecti tan poc com sigui possible el dia a dia de l’entitat.

 

Com podré saber quan tindran lloc aquestes afectacions?

 • Ho comunicarem a través dels mitjans de comunicació habituals amb el soci: pàgina web, xarxes socials, notes informatives al Club o enviament de correus electrònics. Puntualment, també podrem contactar amb els socis telefònicament.

 

Encara tinc algun dubte o pregunta més...

 • Cap problema, la nostra voluntat és donar resposta a qualsevol dubte que els socis tingueu. Trobareu tota la informació actualitzada a la pàgina web. També podeu contactar amb nosaltres a través del telèfon 972 26 20 28, en horari laboral, o enviant un correu a atencioalsoci@cnolot.cat. Us respondrem al més aviat possible.


Actualitzat el març de 2021