Novetats en la 1a fase de les obres de remodelació i ampliació - Club Natació Olot

Novetats en la 1a fase de les obres de remodelació i ampliació

Novetats en la 1a fase de les obres de remodelació i ampliació

El 28 de març de 2018, es va formalitzar la signatura del contracte d'obres entre el CNO i l'empresa Rubau Tarrés SAU, guanyadora del procés obert de contractació per a la redacció del projecte executiu i execució de la 1a fase de les obres de reforma i ampliació de les instal·lacions més antigues del CNO.

Després que la Junta Directiva del Club aprovés l'adjudicació de la primera fase de les obres, la setmana passada es va dur a terme una primera reunió entre l'empresa adjudicatària, l'empresa tècnica assessora del Club i membres dels grups assessors i de la Junta Directiva, per tal d'ajustar el calendari de les obres a la data d'avui.

Aquest ajustament del calendari ha estat del tot necessari atès l'endarreriment que ha sofert l'adjudicació com a conseqüència de la complexitat del projecte, no només per les seves característiques tècniques sinó també pel fet d'actuar en una zona del Club on s'hi desenvolupa gran part del total de les activitats. Malgrat que el Club encara està pendent de rebre el calendari final amb la programació detallada, ja podem avançar que el gruix de les obres s'iniciaran passat l'estiu (a principis de setembre), tot i que des d'ara mateix, ja s'ha iniciat la redacció del projecte executiu i en breu es començaran a fer feines de preparació, que són totalment necessàries, així com obres prèvies menors.

Informem a tots els socis, que a partir del mes d'abril i coincidint amb l'adjudicació de l'obra, es procedirà a cobrar la quota per obres aprovada en assemblea extraordinària del mes de desembre passat, de 2 € per soci i mes.

Gemma Soy (presidenta del CNO) i Sandra Rubau (representant de Rubau Tarrés SAU)
durant la signatura del contracte i ratificant l'acord.