Tennis

Les 12 hores de tennis dobles ja són aquí

El proper 19 d'agost, les instal·lacions del Club Natació Olot acolliran les 12 hores de tennis dobles Open 2017, dividit en quatre categories de competició. Qui vulgui participar-hi té de data límit el dia 17 d'agost a les 8 del vespre, ja que, a continuació, es celebrarà el sorteig dels aparellaments. Les inscripcions s'han de fer efectives a la secretaria del CNO.

Horaris 12 hores de tennis dobles

Quadre de joc fins a 18 anys

Quadre de joc sèniors 

Quadre de joc 51 anys i més

Quadre de joc 3a i 4a posició

Quadre de joc sèniors consolació A

Quadre de joc sèniors consolació B

Quadre de joc fins a 18 anys consolació A

 

Reglament:

No s'acceptarà cap inscripció fora de termini.
 
No es podrà substituir cap membre de la parella. Si es fa, hauran d'abandonar.
 
S'entén que les rondes finals seran contínues. L'organització procurarà que es
respectin tots els horaris per acabar dintre del termini de 12 hores. Tots els
participants han d'acceptar les normes, sinó, hauran d'abandonar.
 
Els partits començaran puntualment a les 10 del mati del 19 d'agost.
 
Tots els partits seran a 9 jocs. Amb 8 iguals es jugarà un "tie-break". (Es podrà
canviar depenent del nombre d'inscripcions).
 
Categories :
A - Fins a 18 anys
B - Sèniors
C - 51 anys i més
D - 65 anys i més
 

CATEGORIA "A"
Jugaran a les 10 del matí fins les 10 del vespre.

CATEGORIA "B"
Jugaran a les 10 del matí fins les 10 del vespre.
A les 9 h del diumenge es continuarà fins acabar si fos necessari.
 
CATEGORIA "C"
Igual que la "B", jugaran de les 10 del matí fins a les 10 del vespre.
 
CATEGORIA "D"
Igual que la "B" i "C" jugaran de les 10 del matí fins a les 10 del vespre.
 
Una parella podrà apuntar-se a més d'una categoria. En aquest cas ho haurà d'expressar clarament en el full d'inscripció.
 
A criteri de l'organització, algunes parelles de la categoria "A" podran jugar en la "B".
 
Les parelles de la categoria "C" que ho desitgin, podran participar també en la "B".
 
Hi haurà consolació en totes les categories.
 
En la categoria "B" els eliminats de primera ronda jugaran una consolació.
 
Els eliminats de segona ronda del quadre gran jugaran la consolació fins al final.
 
Qualsevol problema que es pugui presentar i que no estigui previst en aquest reglament serà resolt, de forma irrevocable, per l'organització.