Importants avenços en el procés obert de reforma i ampliació del CN Olot - Club Natació Olot

Socials

Importants avenços en el procés obert de reforma i ampliació del CN Olot

Aquest dimecres a les 19 h es va convocar la Mesa de Contractació del procediment obert d'adjudicació de la primera fase de l'obra de reforma i ampliació del Club Natació Olot. 
En primer lloc, l'empresa assessora del Club va exposar l'informe emès d'acord amb les ofertes presentades per les tres constructores licitadores.
Seguidament, es va obrir el sobre on constava l'oferta econòmica i el termini de garantia que cada proposta dóna a l'obra.

Sumant totes les valoracions, tècnica, econòmica i de garantia, qui ha obtingut la millor qualificació és l'empresa RUBAU TARRÉS SL.

Aquest ha estat el primer pas per iniciar l'esperat i necessari camí que ha de portar a endegar ben aviat la 1a fase de renovació i ampliació de la part més antiga del CN Olot, instal·lacions que actualment tenen més de 55 anys.