Convocatòria Assemblea General Ordinària i Extraordinària 2019 - Club Natació Olot

Últimes Notícies

Convocatòria Assemblea General Ordinària i Extraordinària 2019

 

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

 

Convoquem els socis del Club a l'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc el divendres 26 d'abril de 2019, en el Restaurant-Càmping Les Tries, situat a l'avinguda de Pere Badosa d'Olot.  L'assemblea s'ha fixat a 2/4 de 8 de la tarda en primera convocatòria i a les 8 en segona. 

L'ordre del dia serà el següent:

 

ORDRE DEL DIA

1 - Benvinguda de la presidenta.

2 - Lectura i aprovació de l'acta anterior.

3 - Memòria esportiva de l'any 2018.

4 - Informació de la secció de manteniment i instal·lacions.

5 - Liquidació del pressupost, balanç i compte d'explotació de l'any 2018.

6 - Pressupost per a l'exercici 2019 i modificació de les quotes socials.

7 - Proposicions i propostes que formulin per escrit els socis o els components de la Junta Directiva, les quals hauran d'ésser presentades com a mínim cinc dies abans de la celebració de l'assemblea, i amb el suport d'un nombre de signatures no inferior al 3% dels socis amb dret a vot o de la desena part dels membres de la Junta Directiva.

8 - Propostes del Consell Assessor.

9 – Precs i preguntes.

 

 

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

 

Convoquem els socis del Club a l’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA que tindrà lloc divendres 26 d’abril de 2019, en el Restaurant-Càmping Les Tries, situat a l’avinguda Pere Badosa d’Olot. L’assemblea s’ha fixat a les 9 del vespre en primera convocatòria i en segona una vegada acabada l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, i es desenvoluparà sota la següent:

 

ORDRE DEL DIA

  • Aprovació, si escau, de la modificació dels Estatuts i aprovació d’un nou text d’acord amb la normativa vigent. 

 

La presidenta

Gemma Soy i Juanola

La secretària

Coral Serrat i Costa

 

 
 
 

ATESA LA IMPORTÀNCIA DE L’ASSEMBLEA I ELS TEMES DE L'ORDRE DEL DIA, US DEMANEM LA VOSTRA ASSISTÈNCIA.

 

Ja podeu consultar la documentació entrant a la zona de notícies privades per a socis (botó “Accés Usuaris” situat a la part superior dreta del vostre navegador).

 

Hi podeu assistir tots els socis titulars i adherits del Club Natació Olot amb dret a vot*. 

Caldrà que us identifiqueu amb el DNI original a l'entrada del local.

 

*Seran requisits dels socis per poder participar amb veu i vot a les assemblees: ésser major d'edat (18 anys), tenir plena capacitat d'obrar i pertànyer al Club amb un any d'antelació, com a mínim, a la data de celebració de l'assemblea. Els socis que no compleixin algun d'aquests requisits només tindran veu, però no pas vot, a les assemblees. La participació d'un soci a l'assemblea és personal i en cap cas podrà delegar-se (article 23è dels estatuts del CN Olot).

 

Si us voleu descarregar o imprimir la convocatòria i l'ordre del dia, feu clic aquí.