Últimes Notícies

Assemblea general ordinària 2018

Aquest divendres 27 d’abril de 2018 es va celebrar l'Assemblea General Ordinària del Club als locals del Restaurant-Càmping Les Tries.

Previ a l'inici de l'assemblea, la presidenta del Club, Gemma Soy, que estava acompanyada de la Junta Directiva, va dirigir unes paraules als socis, agraint-los la seva assistència i fent un breu resum de les accions més importants de l'any 2017.

Iniciada l'assemblea, es va procedir a l'aprovació de l'acta de l'assemblea del 2017, i seguidament es va passar una presentació multimèdia que resumia la memòria esportiva de totes les seccions del Club: equips, campionats i èxits dels esportistes més destacats així com les novetats en l'àmbit social i de comunicació.

El gerent de l'entitat, Josep Ayats va fer una exposició detallada de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017, i del compte de resultats que gràcies a l'intens i rigorós treball de tots els departaments de l'entitat i de la Junta Directiva, un any més, ha donat un superàvit important. Ambdós van ser aprovats per unanimitat pels socis presents.
Seguidament, va continuar el gerent per presentar i explicar la proposta de pressupost per l'any 2018 i les noves quotes socials, que també van ser aprovats per unanimitat per l'assemblea.

Dins el capítol d'obres i manteniment i un cop fet el resum de les actuacions realitzades durant el 2017, es va projectar una presentació virtual del projecte d'obres que a finals d'estiu es posarà en marxa per a la reforma i ampliació de les instal·lacions més antigues del Club.
En el següent punt de l'ordre del dia, es va fer constar que no s'havia rebut cap proposta per escrit dels socis i es va procedir a ratificar els càrrecs i noves incorporacions de la Junta Directiva del Club que també varen ser aprovats per tots els socis presents.

Seguidament, va prendre la paraula el President del Consell Assessor, Sr. Lluís Paluzie per posteriorment passar a i el torn de precs i preguntes, amb diverses intervencions, suggeriments i preguntes per part dels socis assistents. Amb les respostes de la Junta Directiva es va donar per finalitzada l'Assemblea Ordinària convidant tots els presents a un aperitiu on hom va aprofitar per xerrar i compartir inquietuds entre socis i directiva.

La Junta Directiva del Club vol agrair la participació de tots els socis presents en aquesta assemblea així com les aportacions i suggeriments que es van fer, tot i que lamenta la baixa participació de socis.