Resum de l’Assemblea General Ordinària del CN Olot del 22 de març de 2024 - Club Natació Olot

Socials

Resum de l’Assemblea General Ordinària del CN Olot del 22 de març de 2024

El divendres 22 de març el CN Olot va organitzar l’Assemblea General Ordinària de socis de l’entitat de 2024. A diferència d’altres anys, la jornada es va avançar i va tenir lloc a les 19.00 h en única convocatòria, al Càmping-Restaurant les Tries. L’organització de l’assemblea va comptar amb la presència de la Junta Directiva, el Consell Assessor, així com amb la participació de tots els socis que ho van desitjar.

 • 1. Benvinguda de la presidenta: El primer punt de l’ordre del dia va ser la benvinguda de la Gemma Soy (presidenta), que va començar la seva intervenció de la jornada fent un resum dels continguts de l’ordre del dia de l’assemblea. La presidenta va informar i destacar que s’estan complint els temps planificats i pressupost de les obres de la segona fase, que podran ser inaugurades al començament de l’estiu.
 • 2. Lectura i aprovació, si escau de l’acta anterior: A continuació, Coral Serrat (secretària de la Junta Directiva), va procedir a fer la lectura i aprovació de l’acta anterior. L'acta va ser aprovada per unanimitat.
 • 3. Elecció de 3 socis entre els presents per signar l’acta de l’assemblea: Seguidament, es va procedir a fer l’elecció de 3 dels socis presents per signar l’acta de l’assemblea.
 • 4. Donar compte de la memòria anual de les seccions esportives, i de manteniment i reforma de les instal·lacions: Joan Domènech (vicepresident 1r esportiu) va donar pas a la memòria esportiva de les seccions del Club. El vicepresident va excusar la presència de Diego Méndez (director esportiu), que no va poder ser present a l’assemblea. En aquesta presentació es van detallar dades esportives més destacades de les seccions (natació, waterpolo, tennis, atletisme i triatló) i del funcionament estratègic de cada secció esportiva: nombre d’esportistes, competicions, equip tècnic, esdeveniments organitzats, etc. Acabada la presentació, també es va donar pas als equips de pàdel, que ja és la segona temporada que competeixen al campionat comarcal i, com a novetat, destacar que a començaments de 2024 s’han federat per disputar la Lliga Catalana Absoluta de l’àmbit de Girona. Finalment, Albert Campmany (gerent) es va estrenar per primera vegada amb el càrrec en una assemblea detallant els nous convenis signats amb les empreses col·laboradores amb el Club (Clínica dental Serra-Marín, Càritas Garrotxa i la psicòloga esportiva Georgina Sagristà) que proporcionen diversos avantatges als socis i esportistes.
 • Memòria anual de manteniment i reforma de les instal·lacions: Joan Martín (vicepresident 3r i vocal de manteniment) va explicar les intervencions més destacades que es van fer als diferents espais del Club durant l'any passat: l’habitual tractament de la zona enjardinada, i altres millores i tasques de manteniment que habitualment es fan a les instal·lacions. Cal destacar, que es va donar molt d’èmfasi a explicar la feina feta amb motiu de les obres de la 2a fase i reforma iniciades el mes d’abril de 2023: amb el desmuntatge, trasllat i reciclatge dels materials dels edificis, muntatge i adaptació dels espais provisionals, etc. També van tenir un paper molt destacat les mesures adaptades per la sequera i per a l’estalvi d’aigua al Club: tractaments de l’aigua per evitar el buidatge de les piscines, reducció de la pressió de l’aigua, instal·lació de reductors de cabdal i reaprofitament de l’aigua feta servir amb la neteja dels filtres, etc.
 • Resum situació actual 2a fase de les obres: Joan Domènech (vicepresident 1r esportiu) va explicar àmpliament l'estat de les obres. En primer lloc, es va veure un vídeo i diferents imatges de l’enderrocament de l’edifici principal durant el 2023. Seguidament, es va detallar com es va avançant correctament i seguint la planificació de les noves instal·lacions, previstes per estrenar i gaudir als voltants del començament de l’estiu. També es va indicar que el gimnàs i les activitats dirigides veuran ampliat el seu espai considerablement gràcies als espais i sales que s'habilitaran al nou edifici.
 • Comunicació, actes i esdeveniments: Albert Campmany (gerent) va exposar les dades de comunicació, que es continua amb una molt bona salut i amb una dinàmica positiva. A més, com a novetat de finals de 2023 i començaments de 2024, es va explicar que les seccions esportives, els equips de pàdel i el gimnàs del Club han obert els seus propis comptes a la xarxa social d’Instagram. Seguidament, es va continuar exposant els actes, esdeveniments i activitats esportives i socials més destacades: el Memorial Raül Ramos, la Mitja Marató de la Garrotxa, el Cros d’Olot, la presentació de les seccions esportives, trofeus socials, etc. Cal destacar que es va explicar que, a causa dels recents episodis de sequera extrema, la viabilitat de continuar organitzant amb normalitat la Travessia Tossols-Basil serà bastant complicada.
 • 5. Informe de l’exercici vençut, tancament del balanç, pressupost econòmic següent i quotes ordinàries i d’entrada: Imma Cano (vicepresidenta 2a econòmica, tresorera i vocal de pàdel) va fer un resum del tancament econòmic de l’exercici 2023  explicant les principals partides i els resultats finals. Seguidament, Anna Viñas (assessora econòmica externa de “Viñas Graboleda Assessors”) va ser l’encarregada de presentar l’apartat econòmic de l’entitat al detall, abans de sotmetre-ho a votació. Es va explicar i detallar la gestió de l’òrgan de govern vençut de 2023 (amb la liquidació i comptes de resultats), presentant un resultat de l’exercici amb uns ingressos de 2.941.099,50 € i unes despeses de 2.800.439,78 €, que deixen un superàvit de 140.659,72 €. El pressupost d’ingressos i despeses per a l’exercici 2024 augmenta lleugerament respecte al de 2023, amb 3.003.250,00 € euros previstos. La proposta de l’informe va ser aprovada per unanimitat.
 • Noves quotes ordinàries i d’entrada: Albert Campmany (gerent) va detallar la nova proposta per actualitzar les quotes socials mensuals: amb un increment del 3,33% pels titulars arrelats i del 3,04% pels adherits arrelats, quedant uns imports de 24,80 i 23,70 €, respectivament. En el cas dels nous titulars, l’increment d’aquests es va proposar del 6,67%, resultant amb un import de 32 €. Per altra banda, pels socis adherits es va suggerir un increment d’un 4,35% pel primer adherit, quedant un import de 24 €; un increment d’un 4,55% pel segon adherit, quedant un import de 23 €; i pel tercer i següents adherits, es va suggerir un increment del 5,00%, deixant un import de 21 €. També es va recomanar un increment del 10,00% i 12,00% els drets d’entrada al Club, amb un import de 275 € pels nous titulars i de 140 € pels nous adherits i socis de més de seixanta-cinc anys. Finalment, es van presentar els nous preus de les entrades d’accés al Club per a no socis, que per primera vegada es diferenciaran segons els períodes d’hivern i estiu, quedant en un preu general de l’entrada de 9 euros i de 12 euros, respectivament, com a dades més destacades.
 • 6. Modificació parcial dels Estatuts del Club: Judith Martínez (assessora jurídica externa) va exposar les modificacions parcials dels Estatuts del Club per adequar-los amb la inclusió dels nous equips masculins i femenins de pàdel i per a poder desenvolupar la natació adaptada en competicions. La proposta va ser aprovada per unanimitat.
 • 7. Ratificació de càrrecs de les vacants cobertes en la Junta Directiva: Coral Serrat (secretària) va proposar ratificar el nou càrrec de Tura Puigvert com a nova vocal de la Junta Directiva de waterpolo. La proposta va ser aprovada per unanimitat.
 • 8. No hi varen haver proposicions i propostes per escrit dels socis.
 • 9. Propostes del Consell Assessor: Els membres del Consell Assessor van demanar saber com progressava la creació d’una comissió per a poder ordenar i digitalitzar el fitxer històric dels socis de l’entitat, per així poder reassignar els números de socis o dur a terme actes de reconeixement amb motiu de l’antiguitat dels membres del Club.
 • 10. Torn obert de preguntes: Per acabar, es va donar pas al darrer punt de l’assemblea amb el torn obert de preguntes, amb diverses intervencions, suggeriments i preguntes dels socis assistents que ho varen desitjar. Cal destacar els suggeriments i argumentacions que un grup de socis van fer respecte al funcionament de la secció esportiva de tennis. Per part d'alguns dels integrants dels equips de pàdel es va demanar aconseguir millorar la visibilitat dels assistents dels partits, i també es va preguntar per la situació dels futurs aparcaments de l'avinguda de Pere Badosa, un cop acabades les obres de remodelació.

Des de la Junta Directiva del Club Natació Olot es vol agrair lassistència de tots els socis, així com les aportacions i els suggeriments que van fer. Treballem plegats pel foment de l'esport al Club, Olot i la Garrotxa.

 

25 de març de 2024