Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual o per raó de sexe - Club Natació Olot

Normativa

Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual o per raó de sexe

El Club Natació Olot treballa per a garantir un entorn segur i respectuós per a totes les persones: socis, usuaris, treballadors, esportistes, etc. tenint especial cura en les condicions de convivència entre totes aquestes i el seu entorn. És per això que posem a la vostra disposició aquesta secció destinada a la prevenció, detecció, actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual o per raó de sexe.

Tot seguit trobareu el document amb el protocol d'assetjament sexual o per raó de sexe vigent. L'objectiu principal d'aquest és d'establir les actuacions necessàries per prevenir i actuar davant les queixes en matèria d'assetjament sexual o per raó de sexe amb la finalitat explícita d'erradicar aquest tipus de conductes en l'àmbit de l'esport.


Comissió de prevenció de l'assetjament sexual i/o per raó de sexe:

  • Presidenta: Anna Ruiz
  • Secretària: Immaculada Cano
  • Xavier Prat: Membre de la comissió
  • Delegada: Coral Serrat


A través del correu electrònic prevencio@cnolot.cat us podeu adreçar a la comissió per notificar qualsevol cas que pugui produir-se. Treballem entre tots per contribuir a fer del Club i la nostra societat un espai segur per a tothom.

  • Qualsevol comunicació amb aquest correu electrònic serà tractada de manera TOTALMENT CONFIDENCIAL, tal com estableix el protocol vigent.

 

Enllaços d'interès:


 

Actualitzat el 31 de gener de 2023