Junta Permanent - Club Natació Olot

Òrgans de Govern

Junta Permanent

La Junta Permanent es reuneix un cop cada quinze dies i té com a funcions bàsiques resoldre els problemes de funcionament normal del dia a dia de l'entitat, estudiar i preparar propostes que han de ser aprovades per la Junta Directiva, i solucionar qualsevol tema d'urgència que es pugui derivar del funcionament de les instal·lacions i de les diferents seccions.

 

Actualitzat el 24 de novembre de 2021